Evropský fond pro regionální rozvoj

Název projektu: Úspory energie společnosti GO Steel a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017776

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Úspory energie IV.

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti technologických a provozních procesů společnosti GO Steel a.s.. Snížení energetické náročnosti proběhlo díky rekonstrukci topného systému devíti pecí EBNER.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Název projektu: Úspory energie společnosti GO Steel a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022130

Projekt bude realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Úspory energie V.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti technologických a provozních procesů společnosti GO Steel a.s.. Snížení energetické náročnosti proběhne díky rekonstrukci pecí, rekonstrukci osvětlení a výměně transformátorů.

Projekt bude realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.