Historie společnosti GO Steel a.s.

GO Steel a.s. má dlouhodobou historii.

Její počátek je spjat se vznikem huti, která byla založena již v roce 1833 v blízkosti obce Lískovec poblíž Frýdku-Místku a byla nazvaná po svém zakladateli arcivévodovi Karlu Ludvíkovi "Karlova huť". Od roku 1946 společnost působila pod názvem Válcovny plechu.

Státem vlastněný podnik Válcovny plechu byl v roce 1991 přetransformován na akciovou společnost. Na další vývoj podniku měla vliv privatizace společnosti, která byla ukončena v roce 1998, kdy se majoritním vlastníkem akcií stala Nová huť, a.s. Ostrava, od roku 2005 pak pod názvem Mittal Steel Ostrava a.s., která se v roce 2006 stala 100% vlastníkem Válcoven plechu a.s.

K 2. 4. 2008 došlo ke změně názvu společnosti na ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

Od 1. 11. 2014 došlo k fúzi dceřiné společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. do ArcelorMittal Ostrava a.s. a stává se jedním z jejich závodů pod názvem závod 17-Válcovny plechu FM.

Od 1. 12. 2017 došlo k odštěpení závodu 17-Válcovny plechu FM od ArcelorMittal Ostrava a.s. a jeho převodu do nástupnické společnosti GO Steel Frýdek Místek a.s., jejímž jediným akcionářem byl ArcelorMittal S.A. Lucemburk.

Od 1. 3. 2018 se společnost GO Steel Frýdek Místek a.s. stává součástí kapitálové skupiny Stalprodukt S.A.

Historicky hlavními produkty byl rozsáhlý sortiment jakostí a rozměrů plechů a pásů válcovaných za tepla a plechů pozinkovaných.

V letech 1960-1969 došlo ve vývoji společnosti k význačné změně. Byla postavena studená válcovna

(včetně moření, žíhání a konečné úpravy) vyrábějící nejen neušlechtilé plechy, ale také plechy a pásy z nerezavějící a křemíkové oceli s OTN strukturou speciálně vyráběné pro elektrotechniku. Postupně byla utlumována výroba za tepla válcovaných plechů, která byla ukončena 15. 6. 2006 a výroba žárově pozinkované pásky a drátu, která byla ukončena k 1. 1. 2013.

Stručný přehled

  • 1833 - Karlova Huť
  • 1946 - Válcovny plechu
  • 1991 - Válcovny plechu a.s.
  • 1998 - Majoritním vlastníkem VP a.s. je Nová huť, a.s.
  • 2005 - Majoritním vlastníkem VP a.s. je Mittal Steel Ostrava, a. s.
  • březen 2006 - 100% vlastníkem je Mittal Steel Ostrava, a.s.
  • 2. duben 2008 - změna názvu společnosti na ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
  • Od 1. 11. 2014 došlo k fúzi dceřiné společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. do mateřské organizace ArcelorMittal Ostrava a.s.. V této souvislosti se stává závodem 17-Válcovny plechu FM
  • Od 1. 12. 2017 došlo k rozdělení formou odštěpení do nástupnické společnosti GO Steel Frýdek Místek a.s.
  • Od 1. 3. 2018 se společnost GO Steel Frýdek Místek a.s. stává součástí kapitálové skupiny Stalprodukt S.A.