Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Společnost GO Steel a.s. má v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů zaveden vnitřní oznamovací systém pro ochranu oznamovatelů a zároveň vyzývá oznamovatele k podávání oznámení cestou interních kanálů pro oznamování.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

V této souvislosti byla představenstvem určena tzv. příslušná osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání. Pověřenou osobou byla určena Pavla Kohútová, OznamTo@gosteel.cz, tel. +420 558 48 1160.

Postup pro podání oznámení

  • písemně na e-mail OznamTo@gosteel.cz prostřednictvím zabezpečeného webového systému
  • telefonicky na zabezpečené číslo +420 558 48 1160
  • písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: GO Steel a.s., Míru 3777, 738 01 Frýdek-Místek, přičemž na obálce musí být uvedeno " NEOTVÍRAT - Oznámení o porušení práva Unie - pouze k rukám příslušné osoby"
  • osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou
Oznámení je možné učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz/ nebo uveřejněním při splnění zákonných podmínek.