O naší společnosti

GO Steel a.s.

GO Steel a.s. je tradičním výrobcem pásů a plechů válcovaných za studena.

Hlavním výrobním sortimentem jsou ocelové pásy a plechy pro elektrotechniku anizotropní, které společnost produkuje jako jeden ze třinácti výrobců na světě. Společnost také vyrábí ocelové pásy a plechy pro elektrotechniku izotropní a pásy a plechy z nelegovaných a legovaných ocelí.

Společnost GO Steel a.s. je součástí kapitálové skupiny Stalprodukt S.A.

Společnost je držitelem následujících certifikací systémů řízení:

Kvality dle EN ISO 9001, ochrany životního prostředí dle EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001 a hospodaření s energií dle EN ISO 50001.