Politika jednání GO Steel a.s.

Kodex jednání, politika lidských práv, antikorupční směrnice

Společnost GO Steel a.s. (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost a pro každého z nás je mimořádně důležité, abychom udrželi tuto pověst a dále udrželi vztahy důvěry vůči osobám a firmám, s nimiž se dostáváme do styku.

Politika lidských práv vyjadřuje úctu Společnosti ke všem lidským právům. Politika je zaměřená na oblasti, které jsou v rámci činností Společnosti označené jako prioritní.

Společnost GO Steel a.s. se snaží zajistit, aby její zaměstnanci během jejich činností a všechny třetí strany jednající jménem společnosti dodržovali nejvyšší standarty poctivosti.