Profil společnosti

Jsme moderní společností s vysokými ambicemi


GO Steel a.s. je významným výrobcem za studena válcovaných ocelí. Portfolio výroby představují oceli elektrotechnické, legované a nelegované. Produkty GO Steel a.s. jsou úspěšně dodávány na tuzemský i mezinárodním trh.

Dlouhodobým cílem společnosti je prosperující marketingově řízená firma, uspokojující potřeby a očekávání zákazníků s důrazem na kvalitu, včasnost dodávek a optimalizaci platebních podmínek. Řízení společnosti zohledňuje požadavky na životní prostředí, bezpečnost práce a hospodaření s energií.

Rozvoj společnosti je veden v oblastech:

Inovace: inovační procesy zaměřujeme na zvyšování kvality a užitné hodnoty výrobků, což spolu s efektivní obchodní politikou umožňuje dosahovat vyšší rentability výroby

Modernizace: procesy modernizace zaměřujeme na obnovu technologických zařízení pro výrobu elektroplechů tak, aby užitnými vlastnostmi uspokojily požadavky zákazníků

Kvalita: zdokonalováním procesního modelu společnosti certifikovaného podle EN ISO 9001 přispíváme k efektivnějšímu řízení společnosti

Obchod: uspokojování potřeb zákazníka zejména v oblastech:
- včasnost dodávek
- technický servis
- pravidelný kontakt
- komunikace
- informovanost zákazníka
- variabilita dodávek
- pravidelné vyhodnocování spokojenosti odběratelů
- rychlá expedice

Životní prostředí: řízením environmentálních aspektů naší činnosti a pravidelnou komunikací s orgány státní správy naplňujeme požadavky normy ISO EN 14001. Trvale se zaměřujeme na snižování čerpaných přírodních zdrojů

Bezpečnost a výchova zaměstnanců: péči o odborný růst zaměstnanců a vytvářením příznivého pracovního prostředí plníme požadavky normy ISO 45001 pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hospodaření s energií: plníme požadavky normy EN ISO 50001 pro oblast hospodaření s energií a provádíme opatření ke snižování energetické náročnosti výroby